Instal 3d - klimatyzacja, pompy ciepła, rekuperacja – Wrocław
allegro
facebookBLOG

W tym miejscu będziemy przekazywać Państwu najnowsze informacje z naszje branży. Dzięki temu będziecie Państwo mogli być na bieżąco z nowinkami technologicznymi, ale także ułatwi to Państwu wybór naszych produktów i usług.

Pompy Ciepła Mitsubishi Electric ECODAN z technologią ZUBADAN

Pompy ciepła powietrze-woda ECODAN nadają się do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych oraz służą do przygotowywania C.W.U. W zależności od wymagań można dobrać taką konfigurację pompy ciepła, która będzie tworzyła w danym przypadku najlepszy układ modułu zewnętrznego i wewnętrznego.

Pompa ciepła powietrze-woda marki Mitsubishi Electric ECODAN jest w stanie uzyskać z 1 kW energii elektrycznej około 4 kW energii cieplnej, z czego 3 kW pochodzi z energii słonecznej zawartej w powietrzu. Nowoczesne urządzenia ZUBADAN z inwerterowym kompresorem, działa z największą sprawnością w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Systemy te pracują efektywnie nawet przy temperaturach zewnętrznych spadających do -28°C. Przy temperaturze -15°C układ jest w stanie wytwarzać pełną moc cieplną. Jest to dowód na to , że pompy ciepła powietrze-woda ECODAN stanowią niezawodne rozwiązanie grzewcze w praktycznie nieograniczonym zakresie zastosowań w nowych i modernizowanych budynkach. Urządzenia Mitsubishi Electric ECODAN swoją wysoką jakość potwierdzają, udokumentowanymi danymi technicznymi oraz wspólnotową etykietą ekologiczną Ecolabel.

Pompa ciepła marki Mitsubishi Electric jest ciekawym wyjściem, dla osób szukających systemu zrównoważonego ogrzewania , ponieważ:

  • Pompa ciepła Mitsubishi Electric odzyskuje z otoczenia do 75% wymaganej energii,

  • Elastyczność lokalizacji urządzenia zewnętrznego, nieograniczony zakres montażu w budynkach nowych i modernizowanych.

  • Proste przekazanie ciepła do obiegu grzewczego i CWU dzięki wysokiej temperaturze zasilania oraz dopasowanym modułom wewnętrznym.

Systemy dopasowane do wszystkich wymagań:

W obrębie systemu Ecodan, mamy swobodę w dostosowaniu konstrukcji oraz inwerterów. Dostępne są systemy z urządzeniami ZUBADAN i Power Inverter. Dzięki temu system Ecodan można dostosować do indywidualnych warunków, tworząc układ, pracujący z maksymalną efektywnością.

System Split

Układ split składa się z urządzenia wewnętrznego połączonego instalacją zawierającą czynnik chłodniczy z urządzeniem zewnętrznym. Poprzez czynnik chłodniczy energia transportowana jest do budynku. Zasada działania systemu podnosi znacznie efektywność systemu, jest tez dużo lepszym rozwiązaniem, w przypadku dużych odległości miedzy jednostkami. W zależności od mocy urządzeń, długość instalacji może wynosić aż 75m.

Power Inverter

Urządzenia serii Power Inverter dedykowane są do użytku jako pompa ciepła działająca w temperaturach do -20°C. Temperatura zasilania wynosi do 60°C przy temperaturze zewnętrznej do -3°C oraz maks. 55°C do -10°C. Czynnik chłodniczy przechładzany jest w specjalnym odbiorniku Power Receiver, co w połączeniu z dwoma osobno sterowanymi zaworami rozprężnymi pozwala osiągnąć optymalną moc grzewczą przy bardzo energooszczędnej pracy. Miejscami zastosowania urządzeń Power Inverter są nowo powstałe budynki, a także budynki już istniejące o dobrej izolacji cieplnej i dużych powierzchniach wymiany ciepła, jak np. ogrzewanie podłogowe.

ZUBADAN Inverter

Technika ZUBADAN Inverter obecnie jest optymalnym rozwiązaniem w dziedzinie pomp ciepła powietrze-woda. Obieg czynnika chłodniczego ZUBADAN z dochładzaczem HIC sprężarką z układem wtrysku Flash zapewnia stabilizację natężenia przepływu czynnika chłodniczego nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych. System jest w stanie działać z pełną mocą także przy -15°C a nawet przy -28 °C pompa ciepła działa skutecznie. Zastosowanie techniki ZUBADAN powoduje że niepotrzebne staje się przewymiarowywanie instalacji w celu uzyskania marginesu bezpieczeństwa podczas pracy w trybie grzania.

Dzięki wysokim temperaturom zasilania ( 60°C), pompy ciepła powietrze-woda ECODAN z urządzeniem ZUBADAN Inverter uzyskują doskonałe wskaźniki efektywności także w połączeniu z ogrzewaniem grzejnikowym. Jest to idealny wybór w przypadku modernizacji. Bez względu na to, jaki rodzaj budynku urządzenia ZUBADAN Inverter będą działały z najwyższą mocą w całym zakresie roboczym. Systemy ZUBADAN wyposażone są ponadto w funkcję odmrażania, która zapewnia najwyższą niezawodność. Regulowana jest zależnie od zapotrzebowania z uwzględnieniem

  • temperatury zewnętrznej,

  • temperatury powierzchni parownika

  • czasu pracy

  • czasu trwania procesu rozmrażania

Przerwy pomiędzy procesami rozmrażania mogą się wydłużyć nawet do 150min, a czas trwania tego procesu może się skrócić nawet o połowę w porównaniu z typowymi urządzeniami.

 

Zasada działania technologii Zubadan :

Wykres p-h dla czynnika chłodniczego stosowanego w Mitsubishi Zubadan.

Główną zaletą jednostek jest temperaturowy zakres pracy w trybie grzania. Technologia zapewnia pracę do -28°C na zewnątrz oraz maksymalną wydajność nominalną przy temperaturze zewnętrznej -15 °C. Parametry te idealnie wpisują się w polski klimat, gdzie w najchłodniejszej ze stref klimatycznych, temperatura projektowa wynosi -24°C. W jaki sposób ZUBADAN pracuje dla tak niskich temperatur? Za sprawą zastosowanej sprężarki. Jest to sprężarka typu scroll z technologią Flash injection, czyli wtryskiem. Wybrano taki rodzaj, ponieważ, głównym problemem dla tego typu pomp ciepła jest niska temperatura dolnego źródła ciepła w okresie zimowym. Podstawowe urządzenia charakteryzują się spadkiem wydajności przy temperaturze +5°C, natomiast przy temperaturze zewnętrznej -25°C dysponują tylko 55% znamionowej mocy grzewczej. Wynika to z faktu, iż ciśnienie parowania czynnika przy temperaturze zewnętrznej -28°C wynosi 2,9 bar, przy czym temperatura parowania 30°C. Występująca różnica temperatur wywołana jest koniecznością pobrania energii. Analizując pracę standardowej jednostki oraz jednostki ZUBADAN o mocach 14 kW należy odwołać się do lewobieżnego obiegu Lindego. Dla obliczeń przyjmuje się oznaczenie INV standard FNJ -ZUBADAN. Jednostka typu INV w temperaturze otoczenia +7°C dysponuje strumieniem masowym mINV=245[kg/h], a temperatura otoczenia -28°C mINV= -65 [kg/h]. Spowodowane jest to zmianą gęstości czynnika z 316 kg/m2 do 10,6 kg/m2.Mając wartości entalpii h1, h2, h3, h4, możemy obliczyć teoretyczne moce jakimi dysponują te urządzenia w danych temperaturach. Dla +7°C na zewnątrz mamy kolejno: h1,-423, h2,-475,h3,4 265 [kJ/kg]. Wydajność grzewczą urządzenia otrzymujemy ze wzoru:

 

Przy temperaturze -28°C wartość entalpii h1,= (-417), h2=(-510), h3,4=265 [kJ/kg] Przy danych parametrach wydajność spada do 30%. Przy tak skrajnie niskich temperaturach zbliżamy się do temperatur tłoczenia rzędu 120°C, które mogą niekorzystnie wpłynąć na olej i mogą powodować jego rozpad. Urządzenia również wyposażone są w czujniki temperatury płaszcza sprężarki niepozwalające na przekraczanie temperatur powyżej 110°C. W przypadku ZUBADAN technologia tych urządzeń utrzymuje stałą wydajnoś

od +5°C do-15°C. Dzieje się tak, ponieważ urządzenie posiada sprężarkę z bezpośrednim wtryskiem mokrych par czynnika do komory scrolla. Stopień suchości pary regulowany jest przez elektroniczny zawór rozprężny w zakresie od x=-0,2 do x=1. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w wymiennik typu HIC, gdzie czynnik chłodniczy wstepnie odparowuje, by później trafić do komory sprężania. Skutkiem tej przemiany jest pobranie ciepła od przepływającej przez wymiennik cieczy, czyli zmniejszenie jej entalpii.

W skutek tego następuje podwyższenie wydajności chłodniczej a więc zdolności do pobierania ciepła z otoczenia. Biorąc pod uwagę urządzenie typu Standard, wraz ze spadkiem temperatury zmienia się gęstość czynnika, a co za tym idzie zmienia się strumień masy. Jakie są zalety wtrysku pary mokrej? Wtrysk eliminuje to zjawisko i obniża temperaturę tłoczenia, zapewniając stałą wydajność oraz możliwość pracy w niskich temperaturach zewnętrznych. Wszystko zależy od rodzaju wtryskiwanego czynnika. Producenci ze względów bezpieczeństwa realizują wtrysk czynnika w postaci pary suchej gdzie x=1, ale patrzą na wykres czynnika R410A można zauważyć, że para sucha ma kilkadziesiąt razy mniejszą gęstość niż para mokra, co finalnie może nie wystarczyć do obniżenia temperatury tłoczenia. Istnieją również sprężarki z wtryskiem, cieczy gdzie do komory sprężania zostaje podana para mokra o stopniu suchości x=0,2. Wtrysk pary o takich parametrach powoduje znaczne obniżenie temperatury tłoczenia, co dalej może doprowadzić do sytuacji, w której końcowa temperatura tłoczenia znajdzie się poza obszarem pary suchej przegrzanej i spowoduje spadek temperatury zasilania skraplacza.

Następną zaletą urządzenia, ZUBADAN jest przegrzewacz pary a nie akumulatora czynnika chłodniczego. W procesie odszraniana pozwala to na szybkie osiągnięcie wysokiej temperatury tłoczenia, co przyczynia się do , skrócenia czasu do 2 minut. Zastosowania takiego rozwiązania wynika ze sposobu regulacji układu chłodniczego. Regulacja ta odbywa się za pomocą trzech zaworów rozprężnych, które decydują o grzaniu par oraz dochłodzeniu cieczy. Jest to optymalne rozwiązanie, które czyni te urządzenia idealnymi do wykorzystania w systemach ATA (air to air) lub ATW (air to water) jako jedyne źródła ciepła.

 Instal 3d (v2.0926) © 2014 - 2021. All Rights Reserved. Designed by LC GROUP