Instal 3d - klimatyzacja, pompy ciepła, rekuperacja – Wrocław
allegro
facebookRekuperacja

Wentylacja grawitacyjna czy mechaniczna?

W bilansie cieplnym nowoczesnych budynków, w wyniku polepszenia izolacyjności przegród budowlanych, wentylacyjna strata ciepła stanowi nawet 40% zapotrzebowania na ciepło.
W systemie wentylacji grawitacyjnej zimne powietrze, napływa do pomieszczeń poprzez nieszczelności okien, drzwi oraz nawietrzaki okienne i musi zostać ogrzane przez grzejniki. Podgrzane powietrze unosi się do góry i wydostaje się z pomieszczeń poprzez kratki wywiewne umieszczone pod sufitem. Kanałem grawitacyjnym transportowane jest ponad dach, gdzie ciepło zostaje bezpowrotnie utracone.
W systemie wentylacji mechanicznej podgrzane powietrze nie zostaje wyrzucane, ale wykorzystane w procesie rekuperacji. Ciepło przekazywane jest z powietrza zużytego do świeżego, dzięki czemu mniej energii potrzebne jest do jego ogrzania.

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna ma za zadanie dostarczenie odpowiedniej ilości świeżego powietrza do pomieszczeń i usunięcie z nich powietrza zanieczyszczonego. W przeciwieństwie do wentylacji grawitacyjnej istnieje możliwość regulacji ilości powietrza nawiewanego w zależności od ilości przebywających w nich osób, niezależnie od warunków atmosferycznych. Intensywność wentylacji jest dostosowywana przez użytkownika do aktualnych potrzeb, a odzysk ciepła pozwala zmniejszyć koszty ogrzewania.
System wentylacji powinien pracować w sposób ciągły, zapewniając czyste, świeże powietrze w domu nawet podczas nieobecności użytkowników. Brak prawidłowo działającej wentylacji może powodować złe samopoczucie, zawilgocenie, a ostatecznie nawet do problemów zdrowotnych czy zniszczenia przegród zewnętrznych przez grzyb lub wilgoć.Instal 3d (v2.0926) © 2014 - 2021. All Rights Reserved. Designed by LC GROUP